Voor het verkiezingsprogramma van de PvdA Wildervank Veendam kunt u deze link aanklikken  voor een PDF bestand.  VKP GR2022 PvdA Veendam

Beeldverslag Campagne 2023 Privinciale Staten en Waterschap 

8 maart 2023 Internationale Vrouwendag!
PvdA Veendam zet traditie getrouw een aantal vrouwen in de bloemen voor hun inzet voor de samenleving. Dit jaar gaan de bloemen naar: Esin Narman-Isik voor haar inzet voor het benefiet concert tbv het menselijk leed door de aardbeving in Turkye en Syrië. Trijnie Harders-Koekoek voor haar jarenlange inzet bij oa t sporthal Wildervank en het Dorpshuis Bijleveld. Sharona Grofsmid voor haar inzet voor BabyGoed!  Gefeliciteerd dames!

De Campagne van PvdA Wildervank Veendam is volop aan de gang zoals is te zien op de foto’s van zaterdag 26 februari j.l. We kregen bezoek van de Jonge Socialisten van het partijbureau Den Haag.  Zaterdag 5 maart staan we in het centrum van Veendam. Met muzikale omlijsting en een springkussen voor de kleintjes.  Hier kunnen de bewoners van Veendam alle informatie halen van de PvdA voor de komende vier jaar. Wethouder, Raadsleden kunnen uw vragen beantwoorden.

PvdA campagne aftrap in Veendam.
Op 12 februari j.l. startte de campagne van de PvdA regio Groningen. De afdelingen Veendam, Westerwolde , Midden-Groningen, Pekela en Stadskanaal trapten samen de campagne af in Veendam. In VanBeresteyn vond een debat plaats met als thema Wonen. Ellis Dost, directeur van Lefier, Sylvo Gaastra van de woonbond en de lijsttrekkers van de genoemde PvdA afdelingen voerden hierover een debat onder leiding van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Tweede Kamerlid van de PvdA Henk Nijboer was als speciale gast aanwezig.
Erwin de Vries – de kersverse winnaar van de K.ter Laan prijs 2020/2021 – zorgde voor de muzikale omlijsting.
De PvdA sloot de aftrap af met het uitdelen van rozen in het centrum van Veendam.

Partij van de Arbeid Veendam kiest Ans Grimbergen als lijststrekker

De Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid, afdeling Wildervank/ Veendam heeft in haar vergadering van 10 december de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Gemeenteraad in 2022 vastgesteld. De totale lijst bestaat uit 32 kandidaten waarvan Ans Grimbergen als lijsttrekker is gekozen. Ans Grimbergen is de huidige wethouder in het college van Veendam met in haar portefeuille onder andere Jeugdzorg, volksgezondheid, armoedebestrijding en volkshuisvesting. Door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, die de voordracht voor de kandidatenlijst aan de leden heeft gedaan, wordt zij omschreven als ‘een betrokken wethouder, een echte sociaaldemocraat die zowel rood van binnen als buiten is’. Nadat al eerder het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode is vastgesteld, is nu met vaststelling van de kandidatenlijst de PvdA Veendam klaar voor de verkiezingen van 16 maart 2022! Ans Grimbergen verklaart na haar verkiezing als lijsttrekker: ‘Ik ben ontzettend blij en vereerd om de PvdA lijsttrekker te zijn. Er is een mooie lijst met mensen die zich volop willen inzetten. Dat is nodig want er ligt een stevig verkiezingsprogramma, maar ook een grote maatschappelijke en politieke opgave. We hebben elkaar hard nodig om samen onze doelen voor  Gezonde en Gelukkige Veendammers de komende 4 jaar te realiseren. Dat doen we door te investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond en gelukkig leven als een goede basis. Dat bevordert het meedoen aan de samenleving, voorkomt stress en geldzorgen en stimuleert positieve gezondheid. Dat is ons PvdA-anker’. Ans is door de partij benoemd als kandidaat wethouder. Daarover zegt ze: ‘Ik hoop dat ik in de gelegenheid wordt gesteld mijn wethouderschap op het sociaal domein te kunnen voortzetten zodat de ingezette verbeteringen en nieuwe beleidsinitiatieven, ook tot opbrengsten kunnen leiden’.  Naast Ans Grimbergen als lijsttrekker staan de volgende personen op de eerste zeven plaatsen: Rob Haije, 3. Josh Tepper, 4. Ben Kenters, 5. Vladimier Slor, 6. Albert Greven, 7. Pieta Loots.