In Memoriam Harm van der Veen

Na een ziekenhuisopname is toch onverwachts Harm van der Veen van ons heen gegaan. Op 9 december overleed Harm op 86-jarige leeftijd in het UMCG.

Vorig jaar was Harm, samen met zijn vrouw Gré, 65 jaar lid van de PvdA en kregen zij de Willem Drees penning. Al die jaren trouw lid van de Partij, afwisselend met actieve periodes. Lid van de Provinciale Staten van Groningen, lid van de Gemeenteraad van Veendam lid van de Streekraad Oost-Groningen. Je kon altijd een beroep op Harm doen voor de Partij. Een toespraakje bij een of ander afscheid, een opluistering bij een 1-Mei viering. Als historicus wist Harm juist bij dat soort gelegenheden zijn toehoorders te boeien met een stuk geschiedenis van de sociaal democratie in Veendam e.o. Maar ook corrigeerde hij op verzoek de teksten voor het verkiezingsprogram, gaf de nodige richting aan de lokale Partij koers en verspreidde hij verkiezingsfolders. Indien nodig stond hij altijd klaar voor de Partij.

Uit zijn lange periode van partijlid mag zijn levensvisie blijken, zijn sociale achtergrond. Hij deed het niet voor zich zelf, was erg betrokken bij de samenleving en liet altijd blijken bewogen te zijn met zijn medemens. Daarbij liet hij iedereen in zijn/haar waarde, streed tegen onrechtvaardigheden in de maatschappij en daarbij zette hij zich in voor de minst bedeelden in onze samenleving. Hij was eerlijk en integer.

Niet alleen de partij had hem als actief lid, ook betekende hij veel voor cultureel Veendam, m.n als voorzitter van het Veenkoloniaal Museum. Daarnaast was hij in staat het cultureel erfgoed van ons gebied over te dragen aan allen.

De bevlogenheid van Harm en zijn manier van vertellen was kenmerkend voor hem, ook als geschiedenisleraar aan het Winkler Prins Lyceum in Veendam. “Je hing aan zijn lippen”. Hij bleef boeien en verveelde nooit. Hij gaf je altijd nieuwe energie.

Harm is niet meer, blijft de dankbaarheid voor alles wat hij heeft gedaan. De partij, de sociaal democratische beweging, cultureel Veendam en de samenleving hebben een hardwerkend medemens verloren. Harm, …….. een pracht mens!

Laten we Harm allen dankbaar zijn.

Harm, rust in vrede.