Ans Grimbergen

Wethouder Sociaal Domein

ans.grimbergen@veendam.nl / mobiel 06-51108915

WMO, welzijnsbeleid, Jeugdzorg, CJG, Beschermd wonen, Volksgezondheid, Regie in het Sociaal domein en daarin verbonden partijen, armoedebestrijding, burgerparticipatie en Wijkgericht werken, volkshuisvesting en woonbeleid. Projectportefeuille Regionaal woon- en leefbaarheidsplan. DB functie P G&Z.

 

Vladimier Slor

Fractievoorzitter

vladimier.slor@veendam.nl / mobiel  06-51409119

Pieta Loots

Fractielid

pieta.loots@veendam.nl  / mobiel  06-15306088
 
Raadslid Sociaal Domein, Penningmeester Fractie, Lid Werkgeverscommissie, Lid Burgerinitiatieven. 

Tashin  Mete

Fractielid

tashin.mete@veendam.nl /  mobiel  06-42144279

Josh Tepper

Fractielid

josh.tepper@veendam.nl  /  mobiel 06-20157368

Ben Kenters

Steun Fractielid