Yvette de Raad, Lid van de PvdA en werkzaam in de mondzorg in verpleeghuizen draagt ook de zorg een warm hart toe.

Ook  Griet Kenters werkzaam in de zorg en PvdA lid, draagt de zorg een warm hart toe!!🌹🌹🌹

5 Oktober was het de dag van de Leraar.

Graag hadden wij hier meer aandacht aan besteed richting de scholen, zoals de taart van vorig jaar. Maar door Corona, is het niet mogelijk om op dit moment iets Fysieks te doen. Om het onderwijs personeel in Veendam als PvdA wel een Hart onder de Riem te steken, hebben we dit keer een kaart gestuurd naar alle scholen in Veendam, met de onderstaande tekst. Het onderwijs. Een onmisbare voorwaarde in onze samenleving. Onze economie en onze toekomst zijn afhankelijk van het onderwijs.Onderwijs is daarom meer dan leren alleen. We worden er door uitgedaagd en geactiveerd. Onderwijs inspireert, innoveert en biedt kansen aan kinderen. Onderwijs is voor ieder kind van belang en ieder kind heeft recht op een kansrijke omgeving. De veelzijdigheid in het onderwijsaanbod is gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling in kennis, inzicht en vaardigheden, waarbij de creativiteit wordt gestimuleerd en kinderen leren samen te leven met mensen van verschillende komaf. Ook in deze moeilijke tijd spannen jullie je in om naar school gaan zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de kinderen. Zij hebben een fijne schooltijd aan jullie te danken. De PvdA Veendam bedankt jullie daarom voor jullie tomeloze inzet in het onderwijs, voor onze kinderen en de toekomst. Jullie verdienen meer! #hartjeleraar #PvdA #Veendam

Beste inwoners van Veendam,

De PvdA Wildervank Veendam laat u weten dat wij er ook voor u zijn in deze onzekere tijd in de strijd tegen het coronavirus.
We gaan nu niet fysiek met u in gesprek in de wijk of op het plein. We zijn vanaf nu bereikbaar voor u via de telefoon, chat, whatsapp of e-mail. Wij horen graag wat er leeft in de samenleving , juist nu we elkaar niet veel zien. Heeft u vragen, opmerkingen, zorgen met betrekking tot de gevolgen van alle maatregelen, laat het ons weten. 
De PvdA fractie en wethouder zijn bereikbaar.
E-mail: info@pvdaveendam.nl en zie onze website www.pvdaveendam.nl onder t kopje ‘over ons’ voor de persoonlijke e-mail adressen en telefoonnummers.
Houdt 1,5 meter afstand en blijf gezond! 
Met hartelijke groet,  Vladimier Slor, Fractievoorzitter PvdA ,  Ans Grimbergen, Wethouder Sociaal Domein en Wonen