Voor het verkiezingsprogramma van de PvdA Wildervank Veendam kunt u deze link aanklikken  voor een PDF bestand.  VKP GR2022 PvdA Veendam

De Partij van de Arbeid deelt Ploumen Pluim uit.

Op Internationale vrouwendag deelt de Partij van de Arbeid Wildervank – Veendam de Ploumen Pluim uit. De pluim wordt uitgedeeld aan vrouwen die actief deel uitmaken van de maatschappij omdat ze zich belangeloos inzetten voor verschillende doelen binnen onze gemeente.Het is niet de eerste keer dat de lokale PvdA afdeling deze pluim uitdeelt. Hier is voor het eerst aandacht aan gegeven in 2018.Aanleiding voor deze pluim is geweest dat Lilianne Ploumen in 2018 op Internationale Vrouwendag de Aletta Jacobs Prijs uitgereikt heeft gekregen, vanwege haar inzet voor She Decides. She Decides is een organisatie die wereldwijd opereert en opkomt voor het recht van vrouwen en meisjes om over hun eigen lijf te beslissen.
Sindsdien is er elk jaar in de gemeente Veendam nog een pluim uitgereikt. Vanwege Covid19 is dit in 2021 overgeslagen.
Dit jaar is de Pluim uitgereikt aan o.a. Janette Dijk. Janette zet zich al jarenlang vrijwillig in voor het Alzheimercafé en zij is dan ook een vast gezicht bij de gasten. In het Alzheimercafé komen allerlei onderwerpen en gasten langs waar mensen met dementie en hun omgeving mee te maken krijgen. Er wordt een luisterend oor geboden en men komt er in contact met lotgenoten. Het Alzheimercafe vindt elke derde woensdag van de maand plaats in de Breehorn, de toegang is gratis. Twee andere pluimen zijn uitgereikt aan Bea Meis en Janneke Kraan. Vanuit Veendam zetten zij zich in voor de Soroptimisten. Soroptimisten hebben zich door de hele wereld verenigd en zetten zich vrijwillig in om de rechten, de positie en het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. In Oost-Groningen werken ze in een samenwerkingsverband onder de naam Soroptimisten de Veenkoloniën.

De Campagne van PvdA Wildervank Veendam is volop aan de gang zoals is te zien op de foto’s van zaterdag 26 februari j.l. We kregen bezoek van de Jonge Socialisten van het partijbureau Den Haag.  Zaterdag 5 maart staan we in het centrum van Veendam. Met muzikale omlijsting en een springkussen voor de kleintjes.  Hier kunnen de bewoners van Veendam alle informatie halen van de PvdA voor de komende vier jaar. Wethouder, Raadsleden kunnen uw vragen beantwoorden.

PvdA campagne aftrap in Veendam.
Op 12 februari j.l. startte de campagne van de PvdA regio Groningen. De afdelingen Veendam, Westerwolde , Midden-Groningen, Pekela en Stadskanaal trapten samen de campagne af in Veendam. In VanBeresteyn vond een debat plaats met als thema Wonen. Ellis Dost, directeur van Lefier, Sylvo Gaastra van de woonbond en de lijsttrekkers van de genoemde PvdA afdelingen voerden hierover een debat onder leiding van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Tweede Kamerlid van de PvdA Henk Nijboer was als speciale gast aanwezig.
Erwin de Vries – de kersverse winnaar van de K.ter Laan prijs 2020/2021 – zorgde voor de muzikale omlijsting.
De PvdA sloot de aftrap af met het uitdelen van rozen in het centrum van Veendam.

Partij van de Arbeid Veendam kiest Ans Grimbergen als lijststrekker

De Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid, afdeling Wildervank/ Veendam heeft in haar vergadering van 10 december de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Gemeenteraad in 2022 vastgesteld. De totale lijst bestaat uit 32 kandidaten waarvan Ans Grimbergen als lijsttrekker is gekozen. Ans Grimbergen is de huidige wethouder in het college van Veendam met in haar portefeuille onder andere Jeugdzorg, volksgezondheid, armoedebestrijding en volkshuisvesting. Door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, die de voordracht voor de kandidatenlijst aan de leden heeft gedaan, wordt zij omschreven als ‘een betrokken wethouder, een echte sociaaldemocraat die zowel rood van binnen als buiten is’. Nadat al eerder het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode is vastgesteld, is nu met vaststelling van de kandidatenlijst de PvdA Veendam klaar voor de verkiezingen van 16 maart 2022! Ans Grimbergen verklaart na haar verkiezing als lijsttrekker: ‘Ik ben ontzettend blij en vereerd om de PvdA lijsttrekker te zijn. Er is een mooie lijst met mensen die zich volop willen inzetten. Dat is nodig want er ligt een stevig verkiezingsprogramma, maar ook een grote maatschappelijke en politieke opgave. We hebben elkaar hard nodig om samen onze doelen voor  Gezonde en Gelukkige Veendammers de komende 4 jaar te realiseren. Dat doen we door te investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond en gelukkig leven als een goede basis. Dat bevordert het meedoen aan de samenleving, voorkomt stress en geldzorgen en stimuleert positieve gezondheid. Dat is ons PvdA-anker’. Ans is door de partij benoemd als kandidaat wethouder. Daarover zegt ze: ‘Ik hoop dat ik in de gelegenheid wordt gesteld mijn wethouderschap op het sociaal domein te kunnen voortzetten zodat de ingezette verbeteringen en nieuwe beleidsinitiatieven, ook tot opbrengsten kunnen leiden’.  Naast Ans Grimbergen als lijsttrekker staan de volgende personen op de eerste zeven plaatsen: Rob Haije, 3. Josh Tepper, 4. Ben Kenters, 5. Vladimier Slor, 6. Albert Greven, 7. Pieta Loots.